W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr XXII /119/2008

Uchwała Nr XXII /119/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U .z 2001 r .Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 ust.2 , § 7 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz.1223 z 2005 r. z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje : § 1 Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w następującej wysokości : - wynagrodzenie zasadnicze - 4300 zł ( słownie :cztery tysiące trzysta złotych ) - dodatek funkcyjny – 1500 zł ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych) - dodatek za wieloletnią pracę – 16 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - dodatek specjalny w wysokości – 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski Uzasadnienie : Projekt uchwały wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary , wybranego w dniu 21 września 2008 roku w wyborach przedterminowych. . Do właściwości Rady zgodnie z art.18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku DZ.U.Nr 142 poz.1591 ) należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza . Zgodnie z art.2 pkt 1 lit c ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru i zgodnie z art.20 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy przysługuje mu wynagrodzenie , którego składniki oraz wysokość określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz.1223 z 2005 roku ). Składniki wynagrodzenie określa § 3 ust 2 , § 7 i §11 a jego wysokość I tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do w/w rozporządzenia:

Powiadom znajomego