W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr XIII/70/2007

Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974, Nr 173,poz.1218 / i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775 , Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847 / Rada Miejska w Młynarach , uchwala co następuje : § 1 Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości : 1) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł. od 1m2 powierzchni , b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,62 zł. od 1 ha powierzchni , c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł. od 1m2 powierzchni , 2) od budynków lub ich części : a) mieszkalnych - 0,47 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej , b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,48 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej , c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,80zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej , d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,34 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej , e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,79 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej , 3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych . § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane