W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr IX/54/2007

U c h w a ł a Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 10055, Nr 116, poz. 1203 ) - uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości będącej własność komunalną Miasta i Gminy Młynary – stanowiącej lokale użytkowe przeznaczone na kotłownię oraz z pomieszczenie na opał, położone w Młynarach, przy ul. Niepodległości nr 10 - dla których to lokali w Sądzie Rejonowym w Braniewie urządzono Księgę Wieczystą KW Nr 26083 i KW 28726, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka geodezyjna Nr 149/2 położona w Młynarach (obręb geodezyjny nr 4) dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KW 16424 – na rzecz właścicieli pozostałych lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym, usytuowanym na obszarze nieruchomości wspólnej , dla której to nieruchomości urządzono w Sądzie Rejonowym w Braniewie Księgę Wieczystą KW 16424 i tworzących wspólnotę mieszkaniową. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane