W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. , Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568: z 2004 r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje § 1 Przystępuje się do wprowadzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII-204/02 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary, zmienioną uchwałą nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku oraz uchwałą nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. § 2 Granice obszaru objętego zmianą zostały określone na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane