W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr XIII/68/2007

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 ; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181 , poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 ) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 , lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 , Nr 220 , poz. 1601 , Nr 225 , poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828 , Nr 251 , poz. 1847 ) uchwala się , co następuje : § 1 Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Młynarach : 1. wprowadza na terenie Miasta i Gminy Młynary opłatę od posiadania psów , 2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów , 3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów, § 2 Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 40,00 zł. od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną . § 3 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca roku podatkowego , a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego , wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. § 4 Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Młynary lub na rachunek Urzędu w BS Malbork O/Młynary 27 83031029 0030030001010002 . § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego