W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ;z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 ) i art. 19 pkt 1, lit. „a” i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, Nr 220 , poz. 1601 , Nr 225 , poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej : 1) przy sprzedaży towarów wyłożonych na placu – 7,00 zł. , 2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego – 7,00 zł. 3) przy sprzedaży ze stołu – 11,00 zł. 4) przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, przyczepy do 0,8 ton– 16,00 zł; 5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy powyżej 0,8 ton ładowności – 22,00 zł. § 2 1. Pobór opłaty targowej powierza się Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Młynarach. 2. Opłatę targową na podstawie odrębnej umowy za pokwitowaniem pobiera inkasent. Inkasent zobowiązany jest do cotygodniowego rozliczania się z pobranych opłat. 3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1 , za pobór opłaty targowej w wysokości 50 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego . Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego