W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr X/58/2007

U c h w a ł a Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ;z 2002 roku Dz. U.Nr 23,poz.220,Dz.U.Nr62,poz558, Dz.U.Nr 113,poz.984,Dz.U.153,poz1271,Dz.U.Nr214,poz.1806;z2003r.Dz.U.Nr 80,poz 717,Dz.U. Nr.162, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz.1203) – uchwala się co następuje: § 1 W uchwale Nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Młynary – w załączniku do tej uchwały zatytułowanym : Statut Miasta i Gminy Młynary ( Dz.Urz. Woj. Warm-Mazur. Nr 99,poz.1355) wprowadza się następujące zmiany : 1) w §55 - wyrazy „ ...załącznik nr 6..” , zastępuje się wyrazami „...załącznik nr 3...” 2) załącznik nr 3 do Statutu Miasta i Gminy Młynary otrzymuje brzmienie Wykaz jednostek organizacyjnych podległych gminie 1. Jednostki budżetowe a) Urząd Miasta i Gminy b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej c) Szkoła Podstawowa w Młynarach d) Szkoła Podstawowa w Błudowie e) Publiczne Gimnazjum w Młynarach f) Przedszkole w Młynarach 2. Zakłady budżetowe a) Zakład Gospodarki Komunalnej 3. Jednostki dla których gmina jest organizatorem a) Ośrodek Kultury b) Biblioteka Publiczna w Młynarach 3) w załączniku nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Młynary: a) ustęp 4 otrzymuje brzmienie „4. Kurowo Braniewskie – obejmuje miejscowość Kurowo Braniewskie.” b) dodaje się ustęp 19 : „19. Rucianka -obejmuje miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki” § 2 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. 2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego