W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA Nr IX/48/2007

UCHWAŁA Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 167 poz.1759, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 ) w związku z art. 9 ust.1, i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz.954, Dz. U. Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje § 1 Przystępuje się do wprowadzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII-204/02 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary, zmieniającą uchwałę nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. § 2 Granice obszaru objętego zmianą zostały określone na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. § 3 Przedmiotem zmiany jest wyłączenie terenów upraw polowych działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30 położonej w Nowym Monasterzysku i przeznaczenie na tereny urządzeń obsługi telekomunikacyjnej. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane