W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ?tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U.Nr 23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz.984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Dz.U.Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568? oraz art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 r zm. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 - uchwala się co następuje: § 1. W związku z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości komunalnych określonych jako działki nr 55/2 o pow. 0,1400 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 62,15 m2 i gospodarczym o pow. 21,30 m2 położonej w obrębie Nr 1 wsi Zastawno, posiadającą Księgę Wieczystą Prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Braniewie Nr 7734 i działki nr 132/4 o pow. 0,0400 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 67,45 m2 położonej w obrębie Nr 1 wsi Zastawno, posiadającą Księgę Wieczystą Prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Braniewie Nr 9733 – wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży w wysokości 85%. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na gminnych tablicach ogłoszeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego