W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 30/2022
zarządzenie nr 30/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w miejscowości Kraskowo - Etap V km 1+914 do km 2+264”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/2022
zarządzenie nr 29/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2022
zarządzenie nr 28/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2022
zarządzenie nr 27/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2022
zarządzenie nr 24/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2022”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2022
zarządzenie nr 23/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2022
zarządzenie nr 22/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2022
zarządzenie nr 21/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2022
zarządzenie nr 20/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2022
zarządzenie nr 19/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/2022
zarządzenie nr 18/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2022
zarządzenie nr 17/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2022
zarządzenie nr 16/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022 - 2023 )”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/2022
zarządzenie nr 15/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2022
zarządzenie nr 14/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wy klu cz e n i a Wy konawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/2022
zarządzenie nr 13/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2022
zarządzenie nr 12/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary złożonych w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11 /2022
zarządzenie nr 11 /2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego Służby Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10 /2022
zarządzenie nr 10 /2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 20 2 2 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2022
zarządzenie nr 9/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2022 roku.
Status obowiązujące