W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 72/2019
zarządzenie nr 72/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminie Młynary na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30.000 euro.
zarządzenie nr: 71/2019
zarządzenie nr 71/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie polityki rachunkowości dla projektu "Przedszkolaki na start!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
zarządzenie nr: 70/2019
zarządzenie nr 70/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
zarządzenie nr: 67/2019
zarządzenie nr 67/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Młynary w 2019 roku
zarządzenie nr: 68/2019
zarządzenie nr 68/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji kuriera-wykonawcy, kuriera-łącznika oraz kuriera dla potrzeb akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Młynary
zarządzenie nr: 66/2019
zarządzenie nr 66/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miasta i Gminy Młynary
zarządzenie nr: 62/2019
zarządzenie nr 62/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
zarządzenie nr: 60/2019
zarządzenie nr 60/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Młynary
zarządzenie nr: 59/2019
zarządzenie nr 59/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary"
zmieniające zarządzenie nr 48/2019,
zarządzenie nr: 58/2019
zarządzenie nr 58/2019
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II" realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie