W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 19/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 roku
ZARZĄDZENIE NR 19/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY
z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 roku

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) – Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:              


§ 1.

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza  otwarty  konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu kultury w 2021 roku organizowanego przez: 
    1. organizacje pozarządowe,
    2. podmioty  wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), 
  2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2021 roku.


§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego