W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA NR VI/30/2007

UCHWAŁA NR VI/30/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn: Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008, zm. Dz.U. z 2006r., Nr 144, poz. 1042, i Nr 180, poz.1495) oraz zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 lutego 2007r., Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje: § 1 Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary określone w regulaminie stanowiącym załącznik do powyższej uchwały. § 2 Traci moc uchwała nr XXX-118/97 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 lipca 1997 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane