W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : Obwieszczenie nr III/1/2024
uchwała nr Obwieszczenie nr III/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/24/2024
uchwała nr III/24/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zgłoszenia Gminy Młynary i sołectwa Młynary do współpracy od 2024r. w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Odnowa Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/23/2024
uchwała nr III/23/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/22/2024
uchwała nr III/22/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/21/2024
uchwała nr III/21/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę nr LXV/444/2024 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20.03.2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LXV/444/2024,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/20/2024
uchwała nr III/20/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/19/2024
uchwała nr III/19/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/18/2024
uchwała nr III/18/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/17/2024
uchwała nr III/17/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/16/2024
uchwała nr II/16/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/15/2024
uchwała nr II/15/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior +” w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/14/2024
uchwała nr II/14/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/13/2024
uchwała nr II/13/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/12/2024
uchwała nr II/12/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr I/8/2024 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2029, ustalenia liczby członków, zakresu działania oraz składu osobowego tej komisji
zmieniająca uchwałę nr I/8/2024,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/11/2024
uchwała nr II/11/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok
uchwała nr : II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/9/2024
uchwała nr I/9/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach
uchwała nr : I/8/2024
uchwała nr I/8/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2029, ustalenia liczby członków, zakresu działania oraz składu osobowego tej komisji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/7/2024
uchwała nr I/7/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/6/2024
uchwała nr I/6/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/5/2024
uchwała nr I/5/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/4/2024
uchwała nr I/4/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury na kadencję 2024-2029, ustalenia liczby członków, zakresu działania oraz składu osobowego tej komisji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/3/2024
uchwała nr I/3/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
status uchwały uchylona
uchwała nr : I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca