W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXIV/439/2024
uchwała nr LXIV/439/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynarach, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/438/2024
uchwała nr LXIV/438/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/437/2024
uchwała nr LXIV/437/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/436/2024
uchwała nr LXIV/436/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/435/2024
uchwała nr LXIII/435/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/434/2024
uchwała nr LXIII/434/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/433/2024
uchwała nr LXIII/433/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/432/2024
uchwała nr LXIII/432/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/431/2024
uchwała nr LXIII/431/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/430/2023
uchwała nr LXII/430/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/429/2023
uchwała nr LXII/429/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/428/2023
uchwała nr LXII/428/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/427/2023
uchwała nr LXII/427/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy „ Łąkowa” w miejscowości Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/426/2023
uchwała nr LXII/426/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/425/2023
uchwała nr LXII/425/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/424/2023
uchwała nr LXII/424/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/423/2023
uchwała nr LXII/423/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/422/2023
uchwała nr LXII/422/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/421/2023
uchwała nr LXII/421/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/420/2023
uchwała nr LXII/420/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/419/2023
uchwała nr LXII/419/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/418/2023
uchwała nr LXII/418/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/417/2023
uchwała nr LXII/417/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/416/2023
uchwała nr LXII/416/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/415/2023
uchwała nr LXI/415/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
status uchwały obowiązująca