W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XV/91/2019
uchwała nr XV/91/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/90/2019
uchwała nr XV/90/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/89/2019
uchwała nr XIV/89/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/88/2019
uchwała nr XIV/88/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/87/2019
uchwała nr XIV/87/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/86/2019
uchwała nr XIV/86/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie emisji obligacji komunalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/85/2019
uchwała nr XIV/85/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/84/2019
uchwała nr XIV/84/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/83/2019
uchwała nr XIII/83/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/82/2019
uchwała nr XII/82/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/81/2019
uchwała nr XII/81/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/80/2019
uchwała nr XII/80/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/79/2019
uchwała nr XII/79/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/78/2019
uchwała nr XII/78/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 23/4, obręb 2 Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/77/2019
uchwała nr XII/77/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/76/2019
uchwała nr XII/76/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Młynarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/75/2019
uchwała nr XII/75/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/74/2019
uchwała nr XII/74/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/73/2019
uchwała nr XII/73/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XI/72/2019
uchwała nr XI/72/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby
zmieniająca uchwałę nr X/65/2019,
uchwała nr: XI/71/2019
uchwała nr XI/71/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
zmieniająca uchwałę nr X/64/2019,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XI/70/2019
uchwała nr XI/70/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XI/69/2019
uchwała nr XI/69/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/68/2019
uchwała nr X/68/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
uchwała nr: X/67/2019
uchwała nr X/67/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary,