W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : XII/75/2019
uchwała nr XII/75/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XII/74/2019
uchwała nr XII/74/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XII/73/2019
uchwała nr XII/73/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XI/72/2019
uchwała nr XI/72/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby
zmieniająca uchwałę nr X/65/2019,
uchwała nr : XI/71/2019
uchwała nr XI/71/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
zmieniająca uchwałę nr X/64/2019,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XI/70/2019
uchwała nr XI/70/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XI/69/2019
uchwała nr XI/69/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : X/68/2019
uchwała nr X/68/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
uchwała nr : X/67/2019
uchwała nr X/67/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary,
uchwała nr : X/66/2019
uchwała nr X/66/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
uchwała nr : X/65/2019
uchwała nr X/65/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby
uchwała nr : X/64/2019
uchwała nr X/64/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
uchwała nr : X/63/2019
uchwała nr X/63/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
uchwała nr : X/62/2019
uchwała nr X/62/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,
uchwała nr : X/61/2019
uchwała nr X/61/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033
uchwała nr : IX/52/2019
uchwała nr IX/52/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
uchwała nr : IX/56/2019
uchwała nr IX/56/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
uchwała nr : IX/60/2019
uchwała nr IX/60/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
zmieniająca uchwałę nr VI/27/2019,
uchwała nr : IX/59/2019
uchwała nr IX/59/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026"
zmieniająca uchwałę nr VII/40/2019,
uchwała nr : IX/58/2019
uchwała nr IX/58/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego