W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: IV/20/2019
uchwała nr IV/20/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej
uchwała nr: IV/19/2019
uchwała nr IV/19/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
uchwała nr: IV/18/2019
uchwała nr IV/18/2019
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033
uchwała nr: III/17/2018
uchwała nr III/17/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
uchwała nr: III/16/2018
uchwała nr III/16/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała nr: III/15/2018
uchwała nr III/15/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała nr: III/14/2018
uchwała nr III/14/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała nr: III/13/2018
uchwała nr III/13/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.2 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg
uchwała nr: III/12/2018
uchwała nr III/12/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynary
uchwała nr: III/11/2018
uchwała nr III/11/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Młynary