W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXII/428/2023
uchwała nr LXII/428/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/427/2023
uchwała nr LXII/427/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy „ Łąkowa” w miejscowości Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/426/2023
uchwała nr LXII/426/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/425/2023
uchwała nr LXII/425/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/424/2023
uchwała nr LXII/424/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/423/2023
uchwała nr LXII/423/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/422/2023
uchwała nr LXII/422/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/421/2023
uchwała nr LXII/421/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/420/2023
uchwała nr LXII/420/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/419/2023
uchwała nr LXII/419/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/418/2023
uchwała nr LXII/418/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/417/2023
uchwała nr LXII/417/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/416/2023
uchwała nr LXII/416/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/415/2023
uchwała nr LXI/415/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/414/2023
uchwała nr LXI/414/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/413/2023
uchwała nr LXI/413/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/390/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniająca uchwałę nr LVIII/390/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/412/2023
uchwała nr LXI/412/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/411/2023
uchwała nr LXI/411/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/410/2023
uchwała nr LXI/410/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/409/2023
uchwała nr LXI/409/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca