W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : LXI/413/2023
uchwała nr LXI/413/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/390/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniająca uchwałę nr LVIII/390/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/412/2023
uchwała nr LXI/412/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/411/2023
uchwała nr LXI/411/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/410/2023
uchwała nr LXI/410/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/409/2023
uchwała nr LXI/409/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/408/2023
uchwała nr LXI/408/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary
zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI407/2023
uchwała nr LXI407/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Młynary
zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/406/2023
uchwała nr LXI/406/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2028”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/405/2023
uchwała nr LXI/405/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/404/2023
uchwała nr LXI/404/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/403/2023
uchwała nr LXI/403/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXI/402/2023
uchwała nr LXI/402/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/401/2023
uchwała nr LX/401/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/400/2023
uchwała nr LX/400/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/399/2023
uchwała nr LX/399/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Młynary.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/398/2023
uchwała nr LX/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/398/2023
uchwała nr LX/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/397/2023
uchwała nr LX/397/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/396/2023
uchwała nr LX/396/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/395/2023
uchwała nr LX/395/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca