W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : LX/398/2023
uchwała nr LX/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/398/2023
uchwała nr LX/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/397/2023
uchwała nr LX/397/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/396/2023
uchwała nr LX/396/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/395/2023
uchwała nr LX/395/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LX/394/2023
uchwała nr LX/394/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LIX/393/2023
uchwała nr LIX/393/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LIX/392/2023
uchwała nr LIX/392/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVIII/391/2023
uchwała nr LVIII/391/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVIII/390/2023
uchwała nr LVIII/390/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVIII/389/2023
uchwała nr LVIII/389/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/388/2023
uchwała nr LVII/388/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/387/2023
uchwała nr LVII/387/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LIII/366/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
zmieniająca uchwałę nr LIII/366/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/386/2023
uchwała nr LVII/386/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/385/2023
uchwała nr LVII/385/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/384/2023
uchwała nr LVII/384/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/383/2023
uchwała nr LVII/383/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/382/2023
uchwała nr LVII/382/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/381/2023
uchwała nr LVII/381/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/380/2023
uchwała nr LVII/380/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVII/379/2023
uchwała nr LVII/379/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVI/378/2023
uchwała nr LVI/378/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVI/377/2023
uchwała nr LVI/377/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola – cmentarz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVI/376/2023
uchwała nr LVI/376/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LVI/375/2023
uchwała nr LVI/375/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca