W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LI/350/2023
uchwała nr LI/350/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/349/2023
uchwała nr LI/349/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/348/2023
uchwała nr LI/348/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/347/2022
uchwała nr L/347/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/346/2022
uchwała nr L/346/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/345/2022
uchwała nr L/345/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/344/2022
uchwała nr L/344/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/343/2022
uchwała nr L/343/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/342/2022
uchwała nr L/342/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/341/2022
uchwała nr L/341/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/340/2022
uchwała nr L/340/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/339/2022
uchwała nr L/339/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/338/2022
uchwała nr L/338/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/337/2022
uchwała nr XLIX/337/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/336/2022
uchwała nr XLIX/336/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/335/2022
uchwała nr XLIX/335/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/334/2022
uchwała nr XLIX/334/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/333/2022
uchwała nr XLIX/333/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów 41/100 w nieruchomości położonej w Młynarach przy ul. Dworcowej 25, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/332/2022
uchwała nr XLIX/332/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/331/2022
uchwała nr XLIX/331/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku
status uchwały obowiązująca