W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LIII/365/2023
uchwała nr LIII/365/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie częściowego zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/364/2023
uchwała nr LIII/364/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/363/2023
uchwała nr LIII/363/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/362/2023
uchwała nr LII/362/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/361/2023
uchwała nr LII/361/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości na terenie gminy Młynary.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/360/2023
uchwała nr LII/360/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/359/2023
uchwała nr LII/359/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/358/2023
uchwała nr LII/358/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynarach, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/357/2023
uchwała nr LII/357/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/356/2023
uchwała nr LII/356/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/355/2023
uchwała nr LII/355/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/354/2023
uchwała nr LII/354/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/353/2023
uchwała nr LI/353/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/352/2023
uchwała nr LI/352/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/352/2023
uchwała nr LI/352/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/351/2023
uchwała nr LI/351/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/350/2023
uchwała nr LI/350/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/349/2023
uchwała nr LI/349/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/348/2023
uchwała nr LI/348/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/347/2022
uchwała nr L/347/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/346/2022
uchwała nr L/346/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/345/2022
uchwała nr L/345/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/344/2022
uchwała nr L/344/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/343/2022
uchwała nr L/343/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/342/2022
uchwała nr L/342/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie
status uchwały obowiązująca