W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXX/213/2021
uchwała nr XXX/213/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Styczniowej 7 w Młynarach, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.
uchwała nr: XXX/212/2021
uchwała nr XXX/212/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
uchwała nr: XXX/211/2021
uchwała nr XXX/211/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Młynary w 2021 roku.
uchwała nr: XXX/210/2021
uchwała nr XXX/210/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
uchwała nr: XXX/209/2021
uchwała nr XXX/209/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika do Uchwały nr XIX/115/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025.’’
uchwała nr: XXX/208/2021
uchwała nr XXX/208/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Młynarach
uchwała nr: XXX/207/2021
uchwała nr XXX/207/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok
uchwała nr: XXX/206/2021
uchwała nr XXX/206/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041
uchwała nr: XXIX/205/2021
uchwała nr XXIX/205/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"
uchwała nr: XXIX/204/2021
uchwała nr XXIX/204/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2021 rok
uchwała nr: XXIX/203/2021
uchwała nr XXIX/203/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary
uchwała nr: XXIX/202/2021
uchwała nr XXIX/202/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej
uchwała nr: XXIX/201/2021
uchwała nr XXIX/201/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok
uchwała nr: XXIX/200/2021
uchwała nr XXIX/200/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041
uchwała nr: XXVIII/199/2020
uchwała nr XXVIII/199/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2021 rok
uchwała nr: XXVIII/198/2020
uchwała nr XXVIII/198/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary
uchwała nr: XXVIII/197/2020
uchwała nr XXVIII/197/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
uchwała nr: XXVIII/196/2020
uchwała nr XXVIII/196/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok
uchwała nr: XXVIII/195/2020
uchwała nr XXVIII/195/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035.
uchwała nr: XXVIII/194/2020
uchwała nr XXVIII/194/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.
uchwała nr: XXVIII/193/2020
uchwała nr XXVIII/193/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041
uchwała nr: XXVII/192/2020
uchwała nr XXVII/192/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020,
uchwała nr: XXVII/191/2020
uchwała nr XXVII/191/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary
zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020,
uchwała nr: XXVII/190/2020
uchwała nr XXVII/190/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 września 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
uchwała nr: XXVII/189/2020
uchwała nr XXVII/189/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok