W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXV/178/2020
uchwała nr XXV/178/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2021
uchwała nr: XXV/177/2020
uchwała nr XXV/177/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
uchwała nr: XXV/176/2020
uchwała nr XXV/176/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Młynary
uchwała nr: XXV/175/2020
uchwała nr XXV/175/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok
uchwała nr: XXV/174/2020
uchwała nr XXV/174/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035
uchwała nr: XXIV/173/2020
uchwała nr XXIV/173/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
uchwała nr: XXIV/172/2020
uchwała nr XXIV/172/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
uchwała nr: XXIV/171/2020
uchwała nr XXIV/171/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z właściwością
uchwała nr: XXIV/170/2020
uchwała nr XXIV/170/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Młynary
uchwała nr: XXIV/169/2020
uchwała nr XXIV/169/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
uchwała nr: XXIV/168/2020
uchwała nr XXIV/168/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27marca 2019 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę nr VII/36/2019,
uchwała nr: XXIV/167/2020
uchwała nr XXIV/167/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
uchwała nr: XXIV/166/2020
uchwała nr XXIV/166/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary a Gminą Milejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Majewo, Gmina Milejewo
uchwała nr: XXIV/165/2020
uchwała nr XXIV/165/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiący gminny zasób nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
uchwała nr: XXIV/164/2020
uchwała nr XXIV/164/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
uchwała nr: XXIV/163/2020
uchwała nr XXIV/163/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary
uchwała nr: XXIV/162/2020
uchwała nr XXIV/162/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej
zmieniająca uchwałę nr XIX/126/2020,
uchwała nr: XXIV/161/2020
uchwała nr XXIV/161/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
uchwała nr: XXIV/160/2020
uchwała nr XXIV/160/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok
uchwała nr: XXIV/159/2020
uchwała nr XXIV/159/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035
uchwała nr: XXIII/158/2020
uchwała nr XXIII/158/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Młynary
uchwała nr: XXIII/157/2020
uchwała nr XXIII/157/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020,
uchwała nr: XXIII/156/2020
uchwała nr XXIII/156/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary
zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020,
uchwała nr: XXIII/155/2020
uchwała nr XXIII/155/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Młynary
uchwała nr: XXIII/154/2020
uchwała nr XXIII/154/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok