W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

U c h w a ł a Nr IX/45/2007

U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008 Na podstawie art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z...

U c h w a ł a Nr IX/54/2007

U c h w a ł a Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz....

UCHWAŁA Nr IX/48/2007

UCHWAŁA Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U....

Uchwała Nr IX/51/2007

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a...

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej położonej w Młynarach . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001...

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 14 ustawy z...

U c h w a ł a Nr VIII/43/2007

U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 20001 r. z późniejszymi zmianami...

U c h w a ł a Nr VIII/44/2007

U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami )...

UCHWAŁA Nr VIII/41/2007

UCHWAŁA Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających...

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26...