W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002...

Uchwała Nr X/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,...

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o...

Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002...

U c h w a ł a Nr X/58/2007

U c h w a ł a Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ;z 2002 roku Dz. U.Nr 23,poz.220,Dz.U.Nr62,poz558, Dz.U.Nr...

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o...

Uchwała Nr X/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,...

UCHWAŁA Nr IX/48/2007

UCHWAŁA Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U....

U c h w a ł a Nr IX/53/2007

U c h w a ł a Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie użyczenia składników mienia komunalnego . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r....

U c h w a ł a Nr IX/49/2007

U c h w a ł a Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...