W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ?tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r....

U c h w a ł a Nr XVII/91/2008

U c h w a ł a Nr XVII/91/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z...

U c h w a ł a Nr XVII/95/2008

U c h w a ł a Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego infrastruktury i nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy M ł y n a r y. Na podstawie art.18 ust. 1 pkt.9 litera ,,a” ustawy z...

U c h w a ł a Nr XVII/98/2008

U c h w a ł a Nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami...

U c h w a ł a Nr XVII/94/2008

U c h w a ł a Nr XVII/94/2008 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

U c h w a ł a Nr XVII/93/2008

U c h w a ł a Nr XVII/93/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. Dz. U. z 2002 r....

U c h w a ł a Nr XVII/99/2008

U c h w a ł a Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami )...

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. Dz. U. z...

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Uchwała Nr XIII/68/2007

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...