W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

Uchwała Nr XIX/104/2008

Uchwała Nr XIX/104/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002...

U c h w a ł a Nr XVIII/103/2008

U c h w a ł a Nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego działki nr 262/2 położonej w Młynarskiej Woli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Uchwała Nr XVIII/101/2008

Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 9 lit. h , art. 40 ust. 2 , pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 , z 2002 r. Nr 23...

UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008

          UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia   29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr...

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008

U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ?tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r....

U c h w a ł a Nr XVII/91/2008

U c h w a ł a Nr XVII/91/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z...

U c h w a ł a Nr XVII/95/2008

U c h w a ł a Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego infrastruktury i nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy M ł y n a r y. Na podstawie art.18 ust. 1 pkt.9 litera ,,a” ustawy z...

U c h w a ł a Nr XVII/98/2008

U c h w a ł a Nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami...

U c h w a ł a Nr XVII/94/2008

U c h w a ł a Nr XVII/94/2008 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

U c h w a ł a Nr XVII/93/2008

U c h w a ł a Nr XVII/93/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. Dz. U. z 2002 r....

U c h w a ł a Nr XVII/99/2008

U c h w a ł a Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami )...

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008

UCHWAŁA Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. Dz. U. z...

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007

U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Uchwała Nr XIII/68/2007

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Uchwała Nr XIII/71/2007

Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U .z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62...

Uchwała Nr XIII/70/2007

Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz....

UCHWAŁA NR - XIII/ 67/2007

UCHWAŁA NR - XIII/ 67/2007 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 6 grudnia 2007 R. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku ul .Kopernika 24a. Na podstawie art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o...

Uchwała Nr XIII/72/2007

Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia   6 grudnia 2007 roku   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących   w 2008 roku.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

UCHWAŁA Nr XII/65/2007

UCHWAŁA Nr XII/65/2007 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011. Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( z 2001r. Dz.U. Nr 154, poz. 1787, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052, z 2003r. Dz.U. Nr...