W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

UCHWAŁA NR XI/60/2007

UCHWAŁA NR XI/60/2007 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2008-2011. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 za zm. ) Rada Miejska w...

U c h w a ł a Nr XI/61/2007

U c h w a ł a Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z...

U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007

U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

UCHWAŁA NR XI/60/2007

UCHWAŁA NR XI/60/2007 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2008-2011. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 za zm. ) Rada Miejska w...

U c h w a ł a Nr X/58/2007

U c h w a ł a Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ;z 2002 roku Dz. U.Nr 23,poz.220,Dz.U.Nr62,poz558, Dz.U.Nr...

Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002...

Uchwała Nr X/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,...

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o...

Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002...

U c h w a ł a Nr X/58/2007

U c h w a ł a Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ;z 2002 roku Dz. U.Nr 23,poz.220,Dz.U.Nr62,poz558, Dz.U.Nr...

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o...

Uchwała Nr X/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,...

UCHWAŁA Nr IX/48/2007

UCHWAŁA Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U....

U c h w a ł a Nr IX/53/2007

U c h w a ł a Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie użyczenia składników mienia komunalnego . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r....

U c h w a ł a Nr IX/49/2007

U c h w a ł a Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej położonej w Młynarach . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001...

Uchwała Nr IX /46 /2007

Uchwała Nr IX /46 /2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007 – 2008. Działając na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005 r. Nr 179 ,poz. 1485 z późniejszymi...

Uchwała Nr IX/51/2007

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a...

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 14 ustawy z...

U c h w a ł a Nr IX/54/2007

U c h w a ł a Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz....

U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007

U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008 Na podstawie art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z...

U c h w a ł a Nr IX/49/2007

U c h w a ł a Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

Uchwała Nr IX /46 /2007

Uchwała Nr IX /46 /2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007 – 2008. Działając na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005 r. Nr 179 ,poz. 1485 z późniejszymi...

U c h w a ł a Nr IX/49/2007

U c h w a ł a Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera...

U c h w a ł a Nr IX/53/2007

U c h w a ł a Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie użyczenia składników mienia komunalnego . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r....