W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

XML

U c h w a ł a Nr IX/45/2007

U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008 Na podstawie art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z...

U c h w a ł a Nr IX/54/2007

U c h w a ł a Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w M ł y n a r a c h z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Jedn. tekst z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz....

UCHWAŁA Nr IX/48/2007

UCHWAŁA Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U....

Uchwała Nr IX/51/2007

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a...

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007

U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej położonej w Młynarach . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001...

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007

U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 14 ustawy z...

U c h w a ł a Nr VIII/43/2007

U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 20001 r. z późniejszymi zmianami...

U c h w a ł a Nr VIII/44/2007

U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami )...

UCHWAŁA Nr VIII/41/2007

UCHWAŁA Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających...

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26...

Uchwała Nr VI/32/2007

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok .

Uchwała Nr VI/32/2007

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. , Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 , art. 184 ,...

UCHWAŁA NR VI/30/2007

UCHWAŁA NR VI/30/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

UCHWAŁA Nr V/27/2007

UCHWAŁA Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia...

Uchwała Nr V/22/2007

Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,...

U c h w a ł a Nr V/28/2007

U c h w a ł a Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 14...

Uchwała Nr V/ 24/2007

Uchwała Nr V/ 24/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r w sprawie przystąpienia do programu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych – „ Polski Projekt 400 Miast „ Na podstawie art.18 ust 1 w zawiązku art.7 ust 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym ( z 2001 r . Dz. U .Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Dz....

U C H W A Ł A Nr V/25/2007

U C H W A Ł A Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki celem utworzenia sołectwa. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z...

UCHWAŁA Nr V/29/2007

UCHWAŁA Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002...

Uchwała Nr V/21/2007

Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów. Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 pkt. 3...

Uchwała Nr V/20/27

Uchwała Nr V/20/27 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr...

UCHWAŁA Nr V/26/2007

UCHWAŁA Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze...